แม่และเด็ก

การเลี้ยงลูกแบบฉบับคุณแม่มือใหม่

Rate this post

พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของทารกน้อยเรียกว่าตั้งแต่แรกเกิด
ไปจนถึง 1 ขวบ มีการพัฒนาการที่รวดเร็วมาก
แต่จำเป็นต้องควบคู่ไปกับการกระตุ้นพัฒนาการให้ลูกอย่างถูกต้อง
การต่อต้าน ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็ก
ความจริงเรื่องการต่อต้านผู้ใหญ่ ต่อต้านสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเกิดขึ้นตั้งแต่เด็กยัง เล็กๆ แล้ว
แต่เนื่องจากเด็กยังเล็กการแสดงออกจึงยังไม่ชัดเจน พอเป็นวัยรุ่น ร่างกายมีความสมบูรณ์พร้อม คล่องตัวมากขึ้น
การแสดงออกของการต่อต้านจึงเด่นชัดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ
การ ที่เด็กวัยรุ่นต่อต้านสิ่งที่เราสอน ไม่ใช่ความบกพร่องของวิธีการสอนในช่วงวัยนี้เพียงอย่างเดียว
หากแต่เป็นผลของการสอนที่เกิดก่อนหน้านี้ เป็นผลของกระบวนการสอนที่ผิด
โดยเฉพาะในเรื่องของการปลูกฝังวินัยและคุณธรรม
เราใช้วิธีการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมให้เด็กของเราอยู่สองวิธีเป็นหลัก คือการสั่งสอน และ
การดุด่าว่ากล่าวหรือลงโทษเมื่อทำความผิด และทั้งสองวิธีนี้ถูกใช้กับเด็กแทบทุกช่วงอายุ
ผลของมันนอกจากจะไม่สามารถสร้างวินัยให้กับเด็กได้ อย่างสมบูรณ์แล้ว
ยังก่อให้เกิดพฤติกรรมตรงกันข้ามได้อีกด้วย
เพราะเด็กที่ถูกดุด่าว่ากล่าวบ่อยๆ จะรู้สึกเบื่อ ไม่มีความสุข อยากหนี
รู้สึกตัวเองไร้ค่า หลายคนเกิดพฤติกรรมต่อต้าน ดังนั้น การปลูกฝังคุณธรรม
การปลูกฝังเรื่องความดีให้กับเด็กของเราด้วยวิธีการดังที่กล่าวจึงไม่ก่อให้ เกิดผลแต่อย่างใด
มนุษย์เกิดมาพร้อมจิตใจที่ใฝ่ดี
คาร์ล โรเจอรส์ นักจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมกับจิตใจที่ใฝ่ดี
การทำให้มนุษย์รู้จักความดีในตัวเองจะทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความ เป็นคนดีได้
ทักษะการช่วยเหลือ ดูแลตัวเองของลูกน้อย
สอนเรื่องการใช้ห้องน้ำ เป็นเรื่องสำคัญ ควรฝึกให้ลูกเข้าห้องน้ำได้เองก่อนเข้าอนุบาล
รวมทั้งการดูแลความสะอาด ต้องกดชักโครก
หรือล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ สอนเรื่องสุขอนามัย การล้างมือ
เมื่อลูกเข้าโรงเรียนสุขอนามัย ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญ ควรฝึกให้ลูกล้างมือก่อน และ หลังกินอาหาร
ซึ่งที่โรงเรียนมักจะสอน ย้ำเรื่องนี้อยู่แล้ว สอนการกิน เมื่อเข้าอนุบาลที่มีเด็ก ๆ หลายคน
ครูอาจจะไม่สามารถดูแลเอาใจใส่ได้ทั่วถึง ลูก ๆ
ควรหยิบช้อนตักกินอาหารได้ด้วยตัวเอง ฝึกให้สวมเสื้อผ้า เด็ก ๆ
ที่เข้าอนุบาลอาจจะยังใส่เสื้อผ้า แต่งตัวไม่คล่อง
อาจจะเริ่มจากการแต่งตัวง่าย ๆ เช่น การสวมรองเท้า สวมกางเกงกระโปรง

Posted in แม่และเด็ก.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *